AtelierPH
ATELIER PH

Novinky

Novostavba rodinného domu v České Skalici

23. 4. 2014

V měsíci dubnu jsme vytvořili architektonickou studii novostavby rodinného domu na místo, kam jsme v minulém roce zpracovávali rekonstrukci a dostavbu stávajícího rodinného domu (od návrhu stavby po dokumentaci pro stavební povolení). V návrhu je počítáno s demolicí stávajících objektů a navázání na sousední objekt při dodržení výšky hřebene a sklonu střechy.

Více v sekci "PROJEKTY".