RECEPCE A ZASEDACÍ MÍSTNOST NEDCON BOHEMIA, S.R.O. PARDUBICE

(2013)
Rekonstrukce recepce a zasedací místnosti fy NEDCON Bohemia, s.r.o. Pardubice. Koncepcí bylo dát recepci a zasedací místnosti nový vzhled. Rekonstrukce spočívala ve stavebních úpravách prostor v návaznosti na profese (elektro, SLP, vzduchotechnika) a následné kompletní dotvoření interiéru nábytkem (s povrchovou úpravou z vysokotlakého laminátu) vč. doplňků.
 
- koncept (Atelier Tsunami s.r.o.) (2013) 
- návrh stavby + 3D model (2013) 
- technická dokumentace (interiér)(2013) 
- technický a autorský dozor, koordinace prací (2013) 
(realizace společně s Interiéry Janovský) 
galerie