INTERIÉR ADMIN. BUDOVY FIRMY ŘETĚZY VAMBERK SPOL. S R. O.

(2019-2021)
Kompletní projekt interiéru nové administrativní budovy firmy ŘETĚZY VAMBERK spol. s r. o.. Kancelářské prostory doplňují centrálně umístěné zasedací místnosti se zázemím. V rámci projektu bylo specifikováno vše co s interérem souvisí - od podlahy po strop. Při realizaci v letech 2020-2021 jsme se spolupodíleli autorským dozorem.
 
- autor administrativního objektu - INS spol. s r. o. (2019) 
- kompletní podrobný projekt interiéru vč. vyvzorkování materiálů + 3D model (2019) 
- technický a autorský dozor při realizaci (2020-2021) 
galerie