AtelierPH
ATELIER PH

Novinky

Dopravní a technická infrastruktura pro zástavbu 12 RD v Žernově

13. 4. 2021

Společně s Miloslavem Kučerou (PRODIS HK) jsme v roce 2020 připravili projekt dopravní a technické infrastruktury pro 12 RD v lokalitě „Na Račanech“ v Žernově u České Skalice od konceptu až po dokumentaci pro územní a stavební řízení v rozsahu pro provádění stavby. Projekt procházel schvalovacím procesem a v dubnu 2021 bylo vydáno právoplatné stavební povolení s nabytím právní moci. Více v sekci "PROJEKTY".

Rodinný dům ve Václavicích

1. 4. 2021

Dokončili jsme projekt pro společné povolení na stavbu rodinného domu do Václavic. Navázali jsme tak na námi zpracovanou architektonickou studii z prosince 2020. V současné době projekt prochází povolovacím procesem. Více v sekci "PROJEKTY".

Minipivovar na Bakově

11. 12. 2020

Zpracovali jsme podrobnou architektonickou studii minipivovaru, který vznikne rekonstrukcí historického objektu v obci Bakov u Náchoda. V rámci studie byla zpracována i technologie minipivovaru (3+K Kraus s.r.o.). Následně budeme pokračovat projektem pro stavební povolení. Více v sekci "PROJEKTY".