AtelierPH
ATELIER PH

Novinky

Rekonstrukce rodinného domu v Živanicích

15. 1. 2019

Dokončili jsme architektonickou studii rekonstrukce a rodinného domu v Živanicích doplněnou dalšími drobnými stavbami. V minulosti byly již započaty dílčí stavební úpravy, ze kterých vychází i architektonická studie. Projekčně dále pokračujeme projektem změny stavby před jejím dokončením. Více v sekci "PROJEKTY".

Kavárna "Vincafé" v Náchodě

27. 12. 2018

V listopadu 2018 byla otevřena do provozu kavárna „Vincafé“ na Kamenici v Náchodě. Zpracovali jsme architektonický návrh vč. projektu změny užívání prostoru prodejny, která se mění na provoz kavárny s výrobnou dezertů vč. potřebného zázemí. Zajišťovali jsme také vyřízení potřebných povolení a technickou podporu při samotné realizaci vč. autorského dozoru. Více v sekci "PROJEKTY".

Obnova přírodního divadla v Náchodě

6. 11. 2018

Společně s INS spol. s r. o. jsme pro Město Náchod zpracovali architektonickou studii na obnovu přírodního divadla v Náchodě, v zámecké aleji. Přírodní divadlo zde bylo vystavěno ve čtyřicátých letech 20. století, později sloužilo i jako letní kino. V porevolučních letech ztratilo svoji náplň a chátralo, nyní se zde nachází obora. Více v sekci "PROJEKTY".