AUTOBUSOVÝ TERMINÁL V HOSTINNÉM

(2016-2018)
Nový autobusový terminál v Hostinném je umístěn na místě původního terminálu, tvořeného pouze asfaltovou plochou, bez jakéhokoli zázemí pro cestující. Terminál je navržen jako přestupní uzel se standardním zázemím pro cestující. Zvolené materiálové řešení vyhovuje požadavkům památkové péče a respektuje umístění v podhůří Krkonoš. Terminál obsahuje mimo výstupního stání také 4 odjezdová stání, 2 odstavná stání pro autobusy, nová parkovací místa pro osobní automobily, stojany na kola a samostatný objekt WC. Celkové náklady = 22 mil. Kč.
 
- návrh stavby (2016-2017), 
- dokumentace pro územní řízení + dokumentace pro stavební povolení (prováděcí projekt pro výběr dodavatele) (2017) 
- autorský dozor při realizaci (2017-2018) 
- 3D model (2017-2018) 
- celý projekt byl zpracován společně INS spol. s.r.o. 
- nominace na Stavbu roku Královehradeckého kraje (2019) 
- nominace ve finálové devítce staveb Krkonošské ceny za architekturu (2022) 
galerie